HS styrelseprotokoll
Vid HS styrelsemöte 22 april 2006 beslutades att protokollen skall publiceras på Whippetrace hemsida.
HS-protokoll 2024-04-23 >>>
Protokoll konstituerande möte 2024-03-16 >>>
Protokoll årsmöte 2024-03-16 >>>
HS-protokoll 2024-03-16 >>>
HS-protokoll 2023-11-22 >>>
HS-protokoll 2023-08-17 >>>
HS-protokoll 2023-08-13 >>>
HS-protokoll 2023-06-08 >>>
HS-protokoll 2023-05-02 >>>
Protokoll konstituerande möte 2023-03-11 >>>
Protokoll årsmöte 2023-03-11 >>>
Verksamhetsberättelse 2022 >>>
HS-protokoll 2023-03-11 >>>
HS-protokoll 2023-02-23 >>>
HS-protokoll 2022-12-06 >>>
HS-protokoll 2022-11-19 >>>
HS-protokoll 2022-08-13 >>>
HS-protokoll 2022-07-19 >>>
HS-protokoll 2022-06-13 >>>
HS-protokoll 2022-05-09 >>>
Protokoll konstituerande möte 2022-04-12 >>>
Protokoll årsmöte 2022-03-19 >>>
HS-protokoll 2021-11-20 >>>
HS-protokoll 2021-08-08 >>>
Protokoll konstituerande möte 2021-06-21 >>>
Protokoll årsmöte 2021-06-21 >>>
HS-protokoll 2021-06-14 >>>
HS-protokoll 2021-05-20 >>>
HS-protokoll 2021-03-23 >>>
HS-protokoll 2021-01-12 >>>
HS-protokoll 2020-11-24 >>>
HS-protokoll 2020-08-24 >>>
Protokoll konstituerande möte 2020-07-19 >>>
Protokoll årsmöte 2020-07-19 >>>
HS-protokoll 2020-06-25 >>>
HS-protokoll 2020-06-08 >>>
HS-protokoll 2020-05-18 >>>
HS-protokoll 2020-04-20 >>>
HS-protokoll 2020-03-28 >>>
HS-protokoll 2019-11-16 >>>
HS-protokoll 2019-08-03 >>>
Protokoll konstituerande HS-möte 2019-03-30 >>>
Protokoll årsmöte 2019-03-30 >>>
HS-protokoll 2019-03-30 >>>
HS-protokoll 2018-11-17 >>>
HS-protokoll 2018-06-23 >>>
Protokoll konstituerande HS-möte 2018-03-10 >>>
Protokoll extra årsmöte 2018-03-10 >>>
Protokoll årsmöte 2018-03-10 >>>
HS-protokoll 2018-03-10 >>>
HS-protokoll 2017-11-25 >>>
HS-protokoll 2017-08-12 >>>
HS-protokoll 2017-05-06 >>>
Konstituerande möte 2017-03-11 >>>
Årsmöte 2017-03-11 >>>
HS-protokoll 2017-01-19 >>>
HS-protokoll 2016-11-17 >>>
HS-protokoll 2016-03-12 Konstituerande möte >>>
Årsmöte 2016-03-12 >>>
HS-protokoll 2016-03-12 >>>
HS-protokoll 2016-01-20 >>>
HS-protokoll 2015-11-12 >>>
Extra Årsmöte 2015 >>>
Konstituerande möte >>>
Årsmötet 2015-03-15 >>>
HS-protokoll 2015-03-14 >>>
HS-protokoll 2015-02-26 >>>
HS-protokoll 2014-12-11 >>>
HS-protokoll 2014-09-20 >>>
HS-protokoll, konstituerande möte 2014-03-22 >>>
Protokoll Årsmötet 2014-03-22 >>>
HS-protokoll 2014-03-22 >>>
HS-protokoll 2014-02-13 >>>
HS-protokoll 2013-12-05 >>>
HS-protokoll 2013-07-13 >>>
Årsmötet 2013 >>>
HS-protokoll 2013-03-23 >>>
HS-protokoll 2013-01-27 >>>
HS-protokoll 2012-08-04 >>>
HS-protokoll 2012-06-06 >>>
HS-protokoll 2012-05-15 >>>
Konstituerande möte 2012-03-10 >>>
HS möte 2012-03-10 >>>
Årsmötet 2012 >>>
HS möte 2012-01-19 >>>
HS möte 2011-09-10 >>>
HS minnesanteckningar 2011-08-13 >>>
HS möte 2011-06-25 >>>
HS möte 2011-05-22 >>>
Extra årsmöte 2011-05-15 >>>
HS-möte 2011-04-04 >>>
Konstituerande möte 2011-03-06 >>>
Årsmöte 2011 >>>
HS-möte 2011-03-05 >>>
HS-möte 2011-02-15 >>>
HS-möte 2010-11-27 >>>
HS-möte 2010-08-26 >>>
HS-möte 2010-08-21 >>>
HS-möte 2010-06-17 >>
HS-möte 2010-04-17 >>>
Konstituerande möte 2010-03-06 >>>
Extra årsmöte 2010 >>>
Årsmöte 2010 >>>
HS-möte 2010-03-06 >>>
HS-möte 2009-11-14>>>
HS-möte 2009-08-01>>>
HS-möte 2009-05-03>>>
Extra årsmöte 2009 >>>
Årsmöte 2009 >>>
2009-03-07 Styrelsemöte 2 >>>
2009-03-07 Styrelsemöte 1 >>>
2009-01-17 Styrelsemöte >>>
Årsmöte 2008 >>>
2008-09-03 Styrelsemöte >>>
2008-05-04 Styrelsemöte >>> Uppdragslista från mötet
2008-03-08 Extra årsmöte 2008 >>>
2008-03-08 Styrelsemöte 2 >>>
2008-03-08 Styrelsemöte 1 >>>
2007-10-13 >>>
2007-04-15 >>>
Årsmöte 2007 >>>
2007-03-03 >>>
2007-03-03 Konstituerande >>>
2006-04-22 >>>
2006-09-30 >>>