styrelse.gif (1345 bytes)
Ordförande Jan Helgesson
Ledamot Halmstad Jonas Leihed
Suppleant Halmstad Torsten Axelsson
Ledamot Kalmar Jerker Olin
Suppleant Kalmar Peter Johansson
Ledamot Karlstad Tomas Sjöberg
Suppleant Karlstad Annica Johansson
Ledamot Norrköping Jan Oscarson
Suppleant Norrköping Katarina Nilsson
Ledamot Södertälje Christian Magnusson
Suppleant Södertälje Katarina Uggla
Ledamot Tingsryd/Asarum Bengt Held
Suppleant Tingsryd/Asarum Ann-Christine Held
Ledamot Västerås Henrik Pettersson
Suppleant Västerås Anders Ytterberg
 
Övriga befattningar
Kassör Gunilla Adolfsson-Björkegren
Registrator Lisa Lundquist (medlemsregister och domarlicenser) Gudrun Hellmark (licens och hundregister)
Licensansökningar Nilla Eknell
Arkiv Rickard Johansson
Poängräknare Anders Ytterberg (sammankallande) Christian Magnusson & Jan Oscarson
Revisor Kalle Lindqvist
Revisorsuppleant Malin Ljungholm Fransson
Valberedning Lise-Lotte Josefsson (sammankallande) Katarina Uggla & Jonas Leihed & Tomas Sjöberg
Webmaster Christian Magnusson